Zipporah Weisberg: Politická zvířata: Od liberalismu k anarcha-zvířecímu osvobozenectví

Přinášíme překlad abstraktu přednášky Zipporah Weisberg a názvem „Politická zvířata: Od liberalismu k anarcha-zvířecímu osvobozenectví“, kterou autorka přednese 15. října 2011 na konference ICAS v Praze.

V této eseji tvrdím, že liberální analýzy vykořisťování zvířat a jejich osvobození, zvláště ty předkládané Peterem Singerem, Tomem Reganem a Garym Francionem, jsou nedostatečné, protože se nezabývají kořeny problému vykořisťování zvířat – kapitalismem a patriarchátem – a měly by být nahrazeny anarcha‑zvířecí osvobozeneckou kritikou. Ač Francione, nejradikálnější ze tří myslitelů zmíněných výše, správně poukazuje na to, že dokud jsou zvířata považována za majetek, nemůžou jim být přiřknuta smysluplná práva, z velké části ignoruje vztah mezi majetkem a kapitalismem (a státem) jako takovým. Francioneho návrhy se nebezpečně blíží welfaristickému přístupu, kterým tak (správně) opovrhuje. Mimoto, boj za „práva“ zvířat, ač je v některých ohledech důležitý, má od základu trhliny, protože je nedílnou součástí liberální právní tradice, která spoléhá na stát—dědičně násilnou a nespravedlivou instituci—pro vynucení těchto pravidel. Ačkoliv zdánlivě abolicionistický, koncept práv je také limitován ve svém rozsahu i vylučování, protože aby jedinci byla práva vůbec přiznána, musí splnit jistá (často svévolná) kritéria.

V protikladu k těmto liberálním modelům tvrdím, že anarcha-feminismus poskytuje mnohem efektivnější platformu pro teorii i praxi osvobození zvířat. Anarcha-feministické anti-autoritářství představuje zvláště hlubokou výzvu lidské (mužské) nadřazenosti. Úsilím o odstranění „nadvlády gangů ozbrojených mužů nazývajících se vládami“, která charakterizovala kapitalistickou patriarchální civilizaci po staletí, anarcha-feministky/é zpochybňují nejenom ideologii lidské (mužské) nadřazenosti, ale také skrytý mechanismus, který vynucuje tuto ideologii—tím myslím stát, který své tlupy ozbrojených grázlů angažuje v terorizování veřejnosti a potlačování disentu. Mimoto, anarchistické popírání autority a hierarchie má zvláště důležité implikace pro přehodnocení vztahu zvíře–člověk a pro koncepci politiky jako takové. Zatímco, jak už bylo zmíněno, koncepce práv ze své podstaty často dovolují zahrnutí jen některých zvířat do eticko-politické společnosti—liší se v tom, jak mnoho práv a která práva jsou jim poskytnuta a kterým druhům. Oproti tomu anti-autoritářství beroucí v potaz všechny druhy by předpokládalo, že všechny cítící bytosti—ať už lidské či nikoliv—jsou vždy legitimními politickými a historickými subjekty, jejichž autonomie by neměla být nikdy zpronevěřena, a proto má mnohem širší záběr než koncept práv.

Přes zjevnou kompatibilitu anarchismu a osvobození zvířat, přetrvává zde zneklidňující trend mezi anarchistickými a ekologicko-marxistickými vzdělanci, kteří hledají cesty, jak delegitimizovat osvobození zvířat. Vlivní myslitelé, jako byl Murray Bookchin, například zrazují libertinské principy, které nabízeli, tvrzením, že rovnost lidí a zvířat je „mizantropická“ (chorobně nenávistná k lidem – pozn. překl.). Skutečnost, že PM Press nedávno publikoval invektivu Lierre Keith vůči veganství je také symptomem reakcionářského obratu na Levici, který je nutné zvrátit.

Zipporah Weisberg doktorandkou v oboru Social and Political Thought na York University v Torontu. Její oblasti specializace obsahují kritická zvířecí studia, kritickou teorii, existencialismus a fenomenologii. Její studie The Broken Promises of Monsters: Haraway, Animals, and the Humanist Legacy byla oceněna jako nejlepší diplomová práce roku Institutem pro kritická zvířecí studia [Institute for Critical Animal Studies] a byla publikovánaŽurnálu kritických zvířecích studií [Journal for Critical Animal Studies] v roce 2009.

Zipporah Weisberg bude mít přednášku 15. října 2011 v 10 hodin v rámci konference Critical Animal Studies v Praze.

Záznam její přednášky na podobné téma na jiné konferenci naleznete na rádiu AnimalVoices.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s